Leren

Er is niets zo mooi als iemand iets nieuws te leren. Of het nu gaat om en beweging of het toepassen van een handeling op het werk. Het leren wil ik graag via de leercyclus van Kolb verder uitdiepen.

Niet iedereen leert op dezelfde manier. De ene persoon sluit een nieuwe DVD recorder aan en begint aan z’n ontdekkingsreis, terwijl de ander de handleiding van voor tot achter doorleest voordat hij ook maar een knopje aanraakt. Deze verschillende stijlen zijn van belang voor een trainer/coach om zijn sporter(s) gericht te kunnen benaderen. Ze gelden echter ook voor de en manager en projectleider in relatie tot het team dat hij moet aansturen. De Amerikaanse psycholoog Kolb heeft een cyclus beschreven rondom vier fases van het leerproces.

Leercyclus Kolb

Bovenaan de cyclus staat de concrete ervaring, de sporter doet ervaring op met een bepaalde beweging of situatie. In de situatie observeert hij en op basis van deze ervaring gaat hij reflecteren (nadenken over). De volgende fase bestaat uit het verkennen van de theorie en het zoeken naar geschikte informatie bij (conceptualisering). Tenslotte gaat de sporter actief experimenteren met de opgedane ervaring en kennis. Aan het eind van het experiment heeft hij weer een concrete ervaring en is de cirkel rond.

Iedereen heeft z’n eigen primaire leerstijl waarin hij terugvalt op het moment dat er stress of druk ontstaat. Er is dus geen goed of fout, je moet het zien als een karaktereigenschap. Als coach of manager heb je de taak om de ander door de cyclus heen te helpen, onafhankelijk van het startpunt. Om het model te kunnen toepassen, moet je over een variëteit aan technieken beschikken.

Als ik een training geeft probeer ik alle vier de fases in het programma te verwerken. Het kennismaken leent zich prima om te DOEN. Pak een ansichtkaart en vertel aan je buurman welke associatie je erbij hebt. Geen introductie, geen actie. Bij een praktijkopdracht kan het zijn dat iemand niet kan meedoen. Geef deze persoon dan een gerichte observatieopdracht en laat hem aan de groep meedelen wat hij gezien heeft.

Door op deze manier met je lesstof om te gaan krijgt je aansluiting bij iedereen in de groep.

Succes met experimenteren.